REGUŁAMIN Ice Trail

1. Miejsce oraz czas zawodów

1.1. Zawody odbywają się na terenie Jaworskiego parku narodowego oraz parku regionalnego "Равське Розточчя" ze startem w mieście Żowkwa 17 grudzień 2022 roku (sobota). .

1.2. Obóz startowy znajduje się we wsi Vereshchytsia, obwód jaworowski, obwód lwowski.

2. Program zawodów:

17 grudzień (sobota)

07:00 - 09:20 - otrzymanie pakietów startowych, oddanie rzeczy na chronienie oraz oddanie rzeczy na punkty żywieniowe (dla dystansu Ice Trail 51 km) na obozie startowym.

07:00 - wyjazd autokaru dla uczestników z miasta 

08:20 - oczekiwany czas na przyjazd autokaru z uczestnikami do obozu startowego.

09:30 - start zawodów na dystans Ice Trail 45

09:40 - start zawodów na dystans Ice Trail Medium 29K

09:50 - start zawodów na dystans Ice Trail Short 13K.

11:20 - wydawanie nagród dla zwycięzców Ice Trail Short 13K.

12:20 - zamknięcie dystansu Ice Trail Short 13K.

13:10 - wydawanie nagród dla zwycięzców Ice Trail Medium 29K.

15:10 - zamknięcie dystansu Ice Trail Medium 29K.

15:30 - wydawanie nagród dla zwycięzców Ice Trail 45K.

18:30 - zamknięcie dystansu Ice Trail 51K oraz koniec wydarzenia.

3.Rejestracja i wymagania dla zawodników.

3.1. Rejestracja zawodników trwa najpóźniej do 14:00 16 grudzień 2022 roku.

3.2. Startowa składka, zapłacona uczestnikiem zawodów, może być przerejestrowana na inną osobę za 30 dni do startu bezpłatnie. W ciągu tych 30-tu dni do startu zawodów usługa przerejestrowania oraz zmiana dystansu - płatna. Koszt usługi składa 100 hrn. Przerejestrowanie jest możliwym nie później 15 lutego 2020 roku (włącznie) i odbywa się za wysłaniem wniosku (w dowolnej formie) na adres [email protected]

3.3. Wydanie pakietów startowych będzie się odbywać w obozie startowym zgodnie z programem wydarzenia.

3.4. Przy pobieraniu pakietu startowego, zawodnik jest zobowiązanym posiadać przy sobie  Umowę o zwolnienielu odpowiedzialności z własnym podpisem, cały sprzęt z listy, co jest zaznaczone jak "Obowiązkowe" oraz dokument tożsamości. 

3.5. Podpisem umowy zawodnik się zgadza że wszystkimi punktami Umowy oraz reglamentu.

3.6. Na moment startu zawodnik musi mieć 18 lat.

3.7. Dla uczestnictwa w starcie Ice Trail Medium 29K uczestnik musi odpowiadać przynajmniej jednemu punktu z wymóg: Co najmniej jeden skuteczny finish oficjalnych biegowych zawodów w latach 2020 - 2021 na dystansie nie mniej niż 20 kilometrów na jakimkolwiek pokryciu. W przypadku nie zgadzania się jednemu punktu z tych wymóg uczestnictwo można omówić się z organizatorem.

3.8. Dla uczestnictwa w zawodach Ice Trail 45K uczestnik musi odpowiadać się przynajmniej jednemu punktu z wymóg: Co najmniej jeden skuteczny finish oficjalnych biegowych zawodów w latach 2020 - 2021 na dystansie nie mniej niż 40 kilometrów na jakimkolwiek pokryciu. W przypadku nie zgadzania się jednemu punktu z tych wymóg uczestnictwo można omówić się z organizatorem.

3.9. Dla uczestnictwa w zawodach Ice Trail Short uczestnik nie posiada dodatkowe wymogi.

3.10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani posiadać przy starcie z każdych zawodów sprzęt, który wskazany na liście, jak “Obowiązkowe”, oprócz tych rzeczy, które przed startem będą ogłoszone organizatorami jako nieobowiązkowe (w zależności z aktualnej prognozy pogody). Biegacze muszą nieść ogłoszony obowiązkowy sprzęt SAMI od startu do mety, na sobie albo w plecaku. Wolontarze, które pracują na dystansie, mogą wymagać od zawodnika pokazać sprzęt, który jest obowiązkowym. Po takim sprawdzianu, jeśli nie będzie wymaganego sprzętu zawodnik otrzymuje karę +20 min do swojego czasu po przebiegnięciu mety.

3.11. Specjalna albo przez przypadek brak obowiązkowego sprzętu doprowadza do otrzymania kar, albo do dyskwalifikacji.

3.12. Uczestnicy nie są przeciw, że ich dane osobowe (nazwisko, imię, data urodzenia oraz płeć) będą publicznie wyświetlone w listach zawodników oraz w wynikach zawodów, a zdjęcia i nagrane filmiki z uczestnikami mogą być wykorzystywane organizatorami dla rozszerzenia informacji o wydarzeniu w jakichkolwiek mediach.

3.13. Uczestnictwo w jakichkolwiek zawodach wydarzenia jest z ryzykiem otrzymania różnego rodzaju urazów, od najsłabszych albo do takich że mogą doprowadzić do częściowej niesprawności lub nawet do śmierci. Uświadamiając to sobie, uczestnik bierze na siebie całą odpowiedzialność za podobne urazy i jest zobowiązuje się przy najmniejszych podejrzeniach pojawiania się podobnych sytuacji od razu skończyć zawody.

4. Rejestracyjna składka

4.1. Dla uczestnictwa w zawodach Ice Trail 45K zawodnik musi opłacić rejestracyjną składkę:

 • 35 EUR przy rejestracji do 01.01.2024
 • 40 EUR przy rejestracji z 01.01.2024 do 31.01.2024
 • 45 EUR przy rejestracji z 01.02.22 to 11.12.22
 • 55 EUR przy rejestracji z 12.12.22 to 15.12.22
 • 65 EUR przy rejestracji z 16.12.22 until 14:00

4.2. Dla uczestnictwa w zawodach Ice Trail Medium 29K zawodnik musi opłacić rejestracyjną składkę: :

 • 30 EUR przy rejestracji do 01.01.2024
 • 35 EUR przy rejestracji z 01.01.2024 do 31.01.2024
 • 40 EUR przy rejestracji z 01.02.22 to 11.12.22
 • 50 EUR przy rejestracji z 12.12.22 to 15.12.22
 • 60 EUR przy rejestracji z 16.12.22 until 14:00

4.3. Dla uczestnictwa w zawodach Ice Trail Medium Short 13K zawodnik musi opłacić rejestracyjną składkę:

 • 22 EUR przy rejestracji do 01.01.2024
 • 27 EUR przy rejestracji z 01.01.2024 do 31.01.2024
 • 32 EUR przy rejestracji z 01.02.22 to 11.12.22
 • 40 EUR przy rejestracji z 12.12.22 to 15.12.22
 • 50 EUR przy rejestracji z16.12.22 until 14:00

4.4.Pakiet startowy obejmuje:

 • numer startowy;
 • medal finiszera;
 • obsługiwanie systemem chipowym;
 • napoje oraz jedzenie w punktach odżywiania;
 • pamiątki od organizatorów;
 • materiały od partnerów i sponsorów;
 • napoje oraz jedzenie po zawodach;
 • zdjęcia z zawodów;
 • oficjalny filmik po wydarzeniu;

4.5. Dodatkowo uczestnik może zamówić i opłacić:

 • pamiątkową produkcję dedykowaną do zawodów, lista dostępnych wyrobów pokazana podczas rejestracji

4.6. Jeśli uczestnik zamówił pamiątkową medal i nie ukończył dystans swoich zawodów w określonym czasie kontrolnym, to medal finishera mu się nie przysługuje a opłata za medal nie kompensuje się.

4.7. W przypadku urazu, choroby lub jakichkolwiek nieprzewidywalnych sytuacji, które nie mogą pozwolić uczestniku wziąć udział w wydarzeniu, organizatorzy mogą kompensować opłaconą rejestracyjną składkę w rozmiarze 50% od spłaconej kwoty. Dla otrzymania kompensacji uczestnik musi nie później 30.11.2023 roku przedstawić dokument, które świadczą o urazie, choroby lub pojawienie sytuacji nie przywiedzionych. W innych jakichkolwiek przypadkach rejestracyjna składka nie kompensuje się. .

4.8. Uczestniki w wieku 60 lat lub starsze, uczestniki wojennych działań w strefie ATO, osoby niepełnosprawne oraz mieszkańcy Żowkiwskiego rajonu Lwowskiego obwodu opłacają 50% rejestracyjnej składki. Dla otrzymania promocji trzeba napisać w formie dowolnej na pocztu organizatorów [email protected].

4.9. Rozmiar rejestracyjnej składki może się zmienić w związku z niestabilną ekonomiczną sytuacją na Ukrainie.

4.10. Uczestnik nie może zrezygnować od zawierających produktów w pakiecie startowym mając na celu zmniejszenie składki rejestracyjnej.

5. Dystans

5.1. Na starcie z każdych zawodów uczestnik zobowiązany zafiksować na swoim górnym ubraniu (koszulce, kofta, kurtka) numer startowy takim sposobem, żeby było go widać całkiem. Zdejmować numer startowy jest zakazane do momentu końca uczestnictwa w zawodach.

5.2. Dla punktów żywieniowych na dystansie Ice Trail ustala się limit czasu na jego przejście. Uczestniki, które przybili na punkt żywieniowy po ukończeniu określonego czasu automatycznie dyskwalifikują się i przybywają na obóz startowy zasobami organizatorów wydarzenia.

5.3. Wolontarze, które pracują na dystansie, mogą wymagać od zawodnika pokazać sprzęt, który jest obowiązkowym. Po takim sprawdzianu, jeśli nie będzie wymaganego sprzętu zawodnik otrzymuje karę +20 min za każdy nieobecny sprzęt.

5.4. Wszystkie uczestnicy na trasie związani z zasadami prawdziwej gry oraz z zakazaniem na ingerowanie w oznaczeniem trasy i zniszczenie przyrody.

5.5. Wszyscy uczestnicy zwracają uwagę na urazy innych zawodników i zobowiązani pomagać tym, którzy potrzebują pomocy oraz poinformować organizatorów o sytuacji, rodzaj urazu, rozmieszczenie i numer zawodnik, który dostał uraz.

5.6. Jeśli uczestniku trzeba ukończyć zawody przez uraz albo stan zdrowia, uczestnik musi szybko poinformować organizatorowi swój numer startowy przez numer telefonu, który będzie podany organizatorami jako nadzwyczajny. Z osób które nie powiedzieli swoje zejście z trasy mogą być ściągnięte koszty za bezpodstawną operacje szukania.

5.7. Uczestnicy muszą, na ile jest to możliwym, schodzić z trasy na punktach ożywienia.

5.8. Organizator zapewnia transfer uczestników na obóz startowy odpowiednio do możliwych zasobów transportu - całkiem jest możliwym że czas oczekiwania transferu dla ewakuacji może być długim, dlatego zadaniem uczestnika polega na tym, żeby trafić do najbliższego punktu ożywienia, gdzie on będzie zaopiekowany pierwszą medyczną pomocą oraz jedzeniem podczas oczekiwania transferu na obóz sportowy.

5.9. Uczestnicy, które chcą zejść z dystansu z jakichkolwiek na to przyczyn i które przy tym mogą poruszać się bez naniesienia szkody swojemu zdrowiu, realizują to własnymi zasobami.

5.10. Organizatorzy zostawiają za sobą prawo odwołać lub zmienić dystans zawodów przez niesprzyjający umowy pogodowe, takie jak tornado, trzęsienie ziemi, pożary lasów, burzy oraz pioruny, także inne sytuacji nieprzewidziani w strefie przeprowadzenia wydarzenia, np. wojna, zamachy terrorystyczne i jakikolwiek sytuacji, które mogą zagrażać zdrowiu uczestników. W podobnych sytuacjach składka rejestracyjnego wniosku oraz innych strat na uczestnictwo w zawodach nie kompensuje się.

5.11. Niektóre segmenty trasy leżą na drogach oraz ścieżkach, gdzie mogą się znajdować piesi oraz transport. Takoż jest możliwym spotkanie z dzikimi zwierzętami.

5.12. Organizatorzy, wolontarze, medyczny personel oraz zatrudnieni pracownicy służby sytuacji nadzwyczajnych mają prawo hamować, sprawdzać stan zdrowia uczestników w jakikolwiek moment zawodów, przed go rozpoczęciem oraz po mecie i ściągać zawodnika z trasy, jeśli jest prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa dla jego zdrowia albo znaleziono naruszenie regulaminu zawodów.

6. Zawody dla dzieci

6.1. Dystansy zawodów:

- Bieg na 100 m - do 6 lat (włącznie);

- Bieg na 500 m - 7-8 lat;

- Bieg na 1000 m - 9-13 lat;

6.2. Uczestnictwo w zawodach dla dzieci bezpłatne

6.3. Wiek uczestników zawodów określa się na dzień przeprowadzenia zawodów (20 lutego 2021 roku)

6.4. Każdy uczestnik bierze udział dobrowolnie i za pisemną zgodą rodziców albo upoważnionej nad opieką dziecka osoby: trener, nauczyciel i t.d., które z kolei wyznają możliwe ryzyko dla zdrowia uczestnika podczas i po ukończeniu zawodów. Rodzice uczestnika albo osoba upoważniona nad opieką dziecka (trener, nauczyciel i t.d.) pisemno bierze na siebie odpowiedzialność za stan fizyczny uczestnika oraz możliwość ukończyć wybrany dystans zawodów.

6.5. Na dystansie 100 m, 500 m oraz 1000 m zwycięzcy nie wyznaczają się. Wszystkie uczestniki zawodów dla dzieci dostają słodkie prezenty.

6.6. Przyjęcie uczestników do zawodów wyznacza się za dokumentami, który podtwierdza wiek uczestnika (obowiązkowe dla wszystkich uczestników); oryginał wypełnionego zaświadczenia “Brak odpowiedzialności” (podpisują rodzice lub osoby upoważnione: trener, nauczyciel i t.d.).

7. Nagrodzenia

7.1. Na dystansie Ice Trail 45K, Ice Trail Medium 29K, Ice Trail Short 13K nagrody dostają zwycięzcy oraz medalisty z absolutnego rankingu (trzy mężczyzny i trzy kobiety).

7.2. Zwycięzcy oraz medalisty, których nie ma na ceremonii nagród pozbywają się swoich prezentów.

8. Zapewnienie wydarzenia

8.1. W obozie startowym wszyscy uczestnicy wydarzenia są zabezpieczeni:

 • wodą;
 • ubikacją;
 • miejscem dla przebrania oraz miejsce na schronienie swoich rzeczy; lekarzem i karetką;
 • lekarzem i karetką

9. Zmiany w regulaminie

9.1. Organizatorzy zostawiają za sobą prawo zmieniać działający regulamin w jakikolwiek czas, mając na celu zapewnić efektywną organizację zawodów.

9.2. W razie kluczowych zmian albo dodania, uczestniki zawodów będą dodatkowo informowani wiadomością na elektrony adres, który był wskazany przy rejestracji.