Ukrainian Trail League odbywa się dzięki staraniom organizacji publicznej „Towarzystwo kulturalne i sportowe” CHORNOGORA SKY MARATHON.

Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje partnerstwa i wzajemnie korzystnej współpracy.

Adres do korespondencji: